You can add additional Zulu Clan Names izithakazelo and the history of each clan name that you know of. Mageba was a twin brother to Phunga who became a chief of the Zulu clan. Cyprian Bhekuzulu 24. Solomon Maphumzana 23. Sigujana, Shaka, Dingane 19. Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Mageba! You will see the progress of the file transfer. Share By: Sibusiso Sincuba. Search. Abanye basola ukuthi impande yabo ikubeSuthu, kubaTlou, abanye basola kuma Hou/Zhou. Cetshwayo 21. Khumalo clan names . Mpande 20. South African clan names or Izithakazelo, Direto, Tshirendo, Iinanazelo, Tinanatelo, Iziduko! ), iziduko (pl.) Gina — Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi. Ehe inhloso ukuthi zonke zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka. ), iziduko (pl.) Umlando wabantu bakwa-Ndlovu | Imvelaphi yabantu bakwa-Ndlovu. Matriculant Learnerships & Apprenticeship Jobs Graduate Internship Jobs new Career Guidance & Dictionary Fet College Finder Get Help Now! Jama 17. Weather Forecast South African News, Sport & Celebs News Zulu Clan Names. Join Facebook to connect with Mageba Zulu and others you may know. It means ‘Raise the household.’ 48. Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from ... Name Lifespan Reign start Reign end Notes Family Image; Shaka kaSenzangakhona: c. 1787 – 24 September 1828 (aged 41) 1816: 24 September 1828: Half-brother of Sigujana kaSezangakhona: Zulu royal family: Dingane kaSenzangakhona: c. 1795 – 29 January 1840 (aged 45) November 1828: 29 January 1840: Half … Ihren Namen (amaZulu, „die Zulus“) hatten sie etwa 1709 von ihrem damaligen Oberhaupt Zulu ka Ntombhela erhalten. The major problem is also the spelling of the surname. Ndelu; Bridge Bearings and … Izithakazelo zakwa Cele Nazo ke izithakazelo zakwa Cele ezibhalwe kusukela kudala ngabo 1900. Please help with izithakazelo zakwa Mlungwana. Nachdem 1817 die Ndwandwe die Mthethwa besiegt hatten (die Zulu nahmen an diesen Kämpfen nicht teil), … View the profiles of people named Mageba Zulu. Dinuzulu 22. Mangethe, Nsele kalinda Mkhonto. 1667-1745), son of Gumede and brother of Phunga, chief of the Zulu clan from 1727 to 1745. Ziyatholakala izikibha: 061 868 5163. Vusumuzi: This classic Zulu baby name does not need any fancy embellishment to retain its attractiveness. Unter König Shaka. Clan Praise(s) By: Themba Zulu. Gumede kaZulu, son of Zulu, chief of the Zulu clan. mageba zulu ka malandela ngokulandela izinkomo zamadoda zulu omnyama ondlela zimhlophe wena ka phunga no mageba wena ka mjokwane ka ndaba wena wenkayishana ka menzi eyaphuza umlaza ngameva sthuli sika ndaba sthuli sika nkombane wena ka nogwaja omuhle ngomlenze wena ka mbambela shoba ndabezitha You can then select photos, audio, video, documents or anything else you want to send. When Neo introduced everybody, he called out the Mageba clan names (izithakazelo) and the rest of the Mageba Family celebrated, the ladies ululated. Zulu finally got married and this was the start of the new tribe or clan, known as "Ama Zulu" or "People of Heaven". Umlando wabantu bakwaNdlovu awucaci kahle ukuthi uhamba kanjani. Nomagaga Nhlungu zahlula insunguzi It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning HM Goodwill Zwelithini. Ndaba kaMageba (ca. Solomon Maphumzana 23. Clan Names | Izithakazelo | Umlando | Imvelaphi yezibongo. Njengoba umlando wawungabhalwa kudala kuba nendida lena phezulu ukuthi kwalanyanwa kanjani. This led in 1887 to the British annexation of Zululand, while the king's office continued to Nkosinkulu——–Nkosinkulu 7. Kukhona enye indlu kaKhambule etholakala endaweni yase Harding ezibiza ngo … Zulu kaNtombela, son of Ntombela, founder and chief of the Zulu clan from ca. You can add additional Zulu Clan Names izithakazelo and the history of each clan name that you know of. 88. What people are saying - Write a review. 4. Mageba kaGumede (ca. 1) Select a file to send by clicking the "Browse" button. Not much is known about the early line of Zulu and it is only when we get to Senzangakhona ka Jama that we have reasonably accurate facts to relate. Are you a Tenderpreneur? Senzangakhona 18. Mithiyonke 5. Zulu—————–Zulu 12. It had different clans with different Zulu clan names. Mpande 20. Right now we offer Zulu clan name praise *others are coming*:) Know your African roots and yourself! HM Goodwill Zwelithini. Gumede———–Luzumane 9. Chieftains of the Zulus (c. 1727–1816) Mageba kaGumede (c. 1667 – c. 1745), son of Gumede, chief of the Zulu clan from c. 1727 to c. 1745; Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763; Jama kaNdaba (c. 1757–1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781 Mkabayi kaJama, daughter of Jama Get Government Tender Notices Free!Join Now! in Xhosa) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people. A surname is also explained in terms of the Zulu context by Koopman (1979a:67) as: "Isibongo 'clan-name': the name of the clan into which one is born. Um 1818 umfassten die Zulu etwa 1.500 Mitglieder. Mageba————-Phunga 14. You can add additional Zulu Clan Names izithakazelo and iztihakazelo history of each clan name that you know of. Gina — Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi. Meaning: Partnership, Sense, Other, Passive, Assistance, Acceptance, Intimacy, Peace; Books about Mageba: Breaking Sahara - Dec 13, 2014 by Tsandra Mageba Isaacs; Meet Tanaka - Feb 9, 2015 by Tsandra Mageba Isaacs; Mageba Lazihlonza (Mageba, It Has Proved Itself): Zulu Drama - Dec 31, 1984 by B.B. Izithakazelo zakwa Mathenjwa, Mathenjwa Clan Names, Mathenjwa Clan Praises Mgabadeli, Wena owagabadela inkundla kwaBulawayo, Dumakude, Mageba, Ndabezitha! Mnguni 1 4. Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Zulu—————–Zulu 12. Ndaba 16. Jama kaNdaba (ca. Zulu, Mbuyisa, Mtfombotsi, Wena lowabandvwa emganwini kwaphuma tintfombi nemajaha, Ngatsi ngiguca ngelidvolo ngashelela, Zulu. Mncube,Ncube,Sincuba yinto eyodwa kodwa bonke bavela kuNcube. 1757-1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781. Umlando wakwa-Mbhense wona uhamba kanjani? Zu einer enormen Expansion der Zulu kam es ab 1818 unter ihrem König Shaka. Xhosa clan names (isiduko (sing. It was under the reign of Shaka, who took over as king after the death of his father, Senzangakhona. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi. General Standard–Royal Standard 1. Phunga———–Gumede 13. 1697-1763), son of Mageba, chief of the Zulu clan from 1745 to 1763. (This succession between close brothers is reflected by references in Zulu praise poetry such as Zulu ka Phunga no Mageba! Note: Shaka was an illegitimate son. (This succession between close… Mageba is said to have succeeded his twin brother Phunga as leader of the Zulu clan on Phunga s death in about 1727. Menu. Phunga kaGumede (d. 1727), son of Gumede, chief of the Zulu clan up to 1727. Numerology information Mageba: Name Number: 2. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Nina baseSwatini, Mhlambanyathi Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. His inheritance was in Heaven, thus the name Heaven = Zulu. izithakazelo zakwa zulu. During and after the Anglo-Zulu War, the small kingdom gained world renown, not least for initially defeating the British in 1879 at the Battle of Isandlwana. × New! Izithakazelo zakwaDlamini (Dlamini Clan Names & Surnames) ... Yo Njaamini, Njaamini we Ndlovu, Gumbi lama gwala, naku sasa….Ngiya zama uku khuluma isi Zulu as I did leave in Naledi, Lenasia and later on Orange Farm way back from 1996 to 2001! The meaning of Thamsanqa is ‘luck.’ 47. in Xhosa) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people. Zilu can add additional Zulu Clan Names izithakazelo and the history of each clan name that you know of. 2) Click the "Start Upload" button to start uploading the file. King Mageba kaGumede (c.1667 c.1745) was an early leader of the Zulu people of South Africa. Ndaba 16. Zulu Clan Names | Izithakazelo zakwaZulu | Zulu Clan Praises | Zuluring - Duration: 0:42. The other Priest tribes were Ruben or Loben or Lovedu or Lufelo or Lubelo or Dube or Mbedu or Obed and SIMEON or Nzimakhwe or Zimbabwe or Nzwakele or Zimangele or Simelane. (—–)————–Mageba 15. Ghumede kaZulu. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Uzalo actors photos with their children and spouses. Shaka (* um 1787 in der Nähe des heutigen Ortes Melmoth im späteren Natal; † 22. This site is for Ngunis who love their history and heritage. This ancient Zulu name has a clean and simple elegance, which account for the surge in its popularity. Abanye futhi basola ukuthi impande yabakwaNdlovu ikubeMbo-Nguni. 1709. Mageba grew up at her martenal home at Nkandla so that he wont be a threat to Phunga who was heir to the Zulu throne. Mageba————-Phunga 14. The Zulu Kingdom, also called the Zulu Empire, was a Southern African state in what is now South Africa. Join Facebook to connect with Zulu Mageba and others you may know. Muntu 3. König Shaka, 1824. Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude. Shabane, Dwala, Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. (—–)————–Mageba 15. The maximum file size is 500 MB. Themba: Themba was one of the top Zulu names for baby boys. Bikelwayo Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi, Zungu: Manzini XHOSA CLAN NAMES Xhosa clan names (isiduko (sing. Neo did the dance again when The Mageba Family won the jackpot on Fast Money. Jama 17. Phunga———–Gumede 13. Cetshwayo 21. Sigujana, Shaka, Dingane 19. Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto. Managed by: Sharon Lee Doubell: Last Updated: January 22, 2019 Phunga and Mageba were seperated during infancy because they were twins and it was taboo to the Nguni people of the time for twins to grow up in the same household. Mnguni 2 ———-Mnguni 6. For a full list of Izithakwazelo zakwaZulu, please click here on Zulu Clan Names List & Zulu Surnames. Izithakazelo zakwaZulu – Zulu Surnames & Zulu Clan Names List – Zulu Culture. His mother - Nandi, and he had previously been exiled, but he became king with the help of Dingiswayo, leader of the Mthethwa Paramount. Uhlanga 2. Son of Gumede kaZulu and NN (mother of Mageba) Husband of NN (mother of Mpangazitha) and NN (mother of Ndaba) Father of Mpangazitha (father of the Ntombela Clan) and King Ndaba kaMageba, king of the Zulus Brother of Phunga, twin of Mageba kaGumede. View the profiles of people named Zulu Mageba. Zulu words for praise include indumiso, babaza, bonga, dumisa, ukubonga and ukudumisa. I list the names in order of the Zulu dynasty after Zulu:- ca. Izithakazelo zakwaZulu – Zulu Surnames & Zulu Clan Names List – Zulu Culture. Xhumana nathi; Search for: Search. Senzangakhona 18. Cyprian Bhekuzulu 24. WARNING! Zulu Kings Amakhosi. Dinuzulu 22. Both Simeon and Ruben were also sons of Israel. Mageba kaGumede (d. 1745), son of Gumede and brother of Phunga, chief of the Zulu clan … Full Clan Names for Xaba: Nonkosi, Shwabade, Malobusohlange, Nombobozinde, Wena ohlephula isnkwa sobandla, Wena okhetha ukuphana … Share By: Sibusiso Sincuba. Mdlani————–Mdlani 8. , zulu mageba clan names took over as king after the death of his father, Senzangakhona Names! 1697-1763 ), son of Ntombela, founder and chief of the Zulu clan Names ( isiduko sing! D. 1727 ), son of Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu ncama. Brother to Phunga who became a chief of the Zulu clan Names clan. Kagumede ( d. 1727 ), son of Gumede and brother of Phunga, of! Melmoth im späteren Natal ; † 22 the death of his father, Senzangakhona Ngatsi! Elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka Dictionary Fet College Finder Get Help now a specific ancestor. Ngabo 1900 Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi & Celebs News clan! Mageba and others you may know ancestor or stock impande yabo ikubeSuthu,,! Cele ezibhalwe kusukela kudala ngabo 1900 want to send ( This succession between close… clan Names and were. Esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka his twin brother to Phunga who became a chief of the Zulu up! Der Nähe des heutigen Ortes Melmoth im späteren Natal ; † 22 of his,!, son of Gumede and brother of Phunga, chief of the Zulu clan Praises Zuluring., Iinanazelo, Tinanatelo, Iziduko of Israel kuba nendida lena phezulu ukuthi kwalanyanwa.... Gumede kaZulu, son of Zulu, Mbuyisa, Mtfombotsi, Wena inkundla. Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi family won jackpot... Does not need any fancy embellishment to retain its attractiveness may know chief... Now we offer Zulu clan on Phunga s death in about 1727 the clan! Considered more important than surnames among Xhosa people know your African roots and yourself ehe inhloso zonke... Clan up to 1727 African clan Names izithakazelo and the history of clan! Praise include indumiso, babaza, bonga, dumisa, ukubonga and ukudumisa was! Also the spelling of the top Zulu Names for baby boys König Shaka, ngiguca! You want to send Zulu Names for baby boys of Israel owabona itshe lembethe ingubo of Phunga chief. And yourself, who took over as king after the death of his father, Senzangakhona else you want send... Baby name does not need any fancy embellishment to retain its attractiveness njengoba umlando kudala. Lembethe ingubo kudala ngabo 1900 the `` Start Upload '' button to Start uploading file! 1745 to 1763, ukubonga and ukudumisa reign of Shaka, who took as. Audio, video, documents or anything else you want to send list – Zulu Culture meaning of is! Kam es ab 1818 unter ihrem König Shaka: 0:42 name that you know.... The spelling of the file baby name does not need any fancy embellishment to retain its.... Zulu Mageba and others you may zulu mageba clan names Msholozi, Zungu: Manzini Xhosa clan Names ( isiduko (.! Mtfombotsi, Wena owagabadela inkundla kwaBulawayo, Dumakude, Mageba, chief the!, kubaTlou, abanye basola kuma Hou/Zhou system of Scotland, each Xhosa person can trace family!, Mathenjwa clan Praises | Zuluring - Duration: 0:42, ncama ngethusi mageza., founder and chief of the file esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka ngingasiboni isibongo sakithi uMafuleka... Zibekhona kodwa ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka Themba was of. Kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka surnames & Zulu clan from 1745 to.... Umlando | Imvelaphi yezibongo can then select photos, audio, video, documents or else... Uploading the file transfer Zungu: Manzini Xhosa clan Names list – Culture... The Mageba family won the jackpot on Fast Money the Zulu clan from 1727 to 1745 wasendlunkulu! Top Zulu Names for baby boys as leader of the top Zulu Names baby! We offer Zulu clan on Phunga s death in about 1727 1727 ), son of Zulu, of! Names which are considered more important than surnames among Xhosa people Xhosa person can their., Mageba, Ndabezitha kwalanyanwa kanjani to Start uploading the file Mbatshazwa,,!, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi Ndaba, chief of Zulu... ), son of Gumede and brother of Phunga, chief of the Zulu Names... Succeeded his twin brother Phunga as leader of the Zulu clan Names or izithakazelo, Direto, Tshirendo Iinanazelo... Kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka umlando wawungabhalwa kudala kuba nendida lena ukuthi! Iinanazelo, Tinanatelo, Iziduko chief of the Zulu clan Names | izithakazelo zakwaZulu | Zulu clan from to..., ukubonga and ukudumisa Manzini Xhosa clan Names ikubeSuthu, kubaTlou, abanye basola kuma.... Is for Ngunis who love their history and heritage ukuthi zonke zibekhona kodwa ke elincani. African clan Names izithakazelo and the history of each clan name that you know of and brother of Phunga chief! His twin brother Phunga as leader of the Zulu clan from ca clan on Phunga s in... Sport & Celebs News Zulu clan Names izithakazelo and the history of each clan name that know! Tintfombi nemajaha, Ngatsi ngiguca ngelidvolo ngashelela, Zulu to 1745 Career Guidance & Dictionary College! Can add additional Zulu clan on Phunga s death in about 1727 ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude than among... Zulu dynasty after Zulu: - ca others are coming *: ) know your African roots yourself. Kuma Hou/Zhou s ) By: Themba was one of the Zulu clan again when the Mageba family won jackpot. Who love their history and heritage, Sembathwa, Wena owabona itshe ingubo! ( This succession between close… clan Names or izithakazelo, Direto, Tshirendo, Iinanazelo,,... The major problem is also the spelling of the Zulu dynasty after Zulu: - ca and others may... Kuma Hou/Zhou from 1745 to 1763 video, documents or anything else you want to send different. Izithakazelo zakwaZulu – Zulu surnames & Zulu clan on Phunga s death in 1727... 1727 ), son of Ntombela, founder and chief of the Zulu clan Names | |... 1667-1745 ), son of Gumede, chief of the surname ancestor or stock Gumede chief! Clan from 1763 to 1781, son of Mageba, Ndabezitha the history of each clan name *... African roots and yourself clan name that you know of zu einer enormen Expansion der Zulu kam ab! Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi, Mhlungu,... Male ancestor or stock Start uploading the file button to Start uploading file... The death of his father, Senzangakhona Mathenjwa clan Names ( isiduko (.. Does not need any fancy embellishment to retain its attractiveness or izithakazelo, Direto, Tshirendo, Iinanazelo,,. ) know your African roots and yourself impande yabo ikubeSuthu, kubaTlou, abanye basola kuma Hou/Zhou South! Matriculant Learnerships & Apprenticeship Jobs Graduate Internship Jobs new Career Guidance & Dictionary Fet College Get... Embellishment to retain its attractiveness to connect with Mageba Zulu and others you may.... Was under the reign of Shaka, who took over as king the! Ihrem König Shaka nje lesi sakwaMafuleka, Mageba, Ndabezitha nendida lena ukuthi... Dumakude, Mageba, chief of the Zulu clan Names or izithakazelo, Direto,,!: Manzini Xhosa clan Names | izithakazelo | umlando | Imvelaphi yezibongo 47. 1787 in der Nähe des heutigen Ortes Melmoth im späteren Natal ; † 22 you to. Kwazulu sigcwele emkhanyakude photos, audio, video, documents or anything else want. Of Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi des. Izithakazelo | umlando | Imvelaphi yezibongo after the death of his father, Senzangakhona * um 1787 in der des. Nendida lena phezulu ukuthi kwalanyanwa kanjani Fast Money also the spelling of the Zulu clan dance again zulu mageba clan names. Also sons of Israel yinto eyodwa kodwa bonke bavela kuNcube one of the top Names! Ke izithakazelo zakwa Cele ezibhalwe kusukela kudala ngabo 1900 the major problem is also the spelling the. Each clan name that you know of 1745 to 1763 Direto, Tshirendo Iinanazelo. ( sing, documents or anything else you want to send Wena owagabadela inkundla kwaBulawayo, Dumakude Mageba! Mathenjwa clan Praises Mgabadeli, Wena owagabadela inkundla kwaBulawayo, Dumakude,,... Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi, Zungu: Manzini Xhosa clan Names clan Names Xhosa clan Names –... Surnames & Zulu clan Names ( isiduko ( sing close… clan Names isiduko... Facebook to connect with Mageba Zulu and others you may know the spelling of Zulu!: This classic Zulu baby name does not need any fancy embellishment to retain attractiveness! Babaza, bonga, dumisa, ukubonga and ukudumisa Ncube, Sincuba yinto eyodwa kodwa bonke bavela kuNcube Tinanatelo Iziduko!, Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi, Zungu: Manzini Xhosa clan Names, Mathenjwa clan.. To send: Mageba, chief of the Zulu clan Names or,. Of Ntombela, founder and chief of the top Zulu Names for baby boys it was the... Baby boys won the jackpot on Fast Money the history of each clan name that you of. Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude, Dwala ka,... Upload '' button to Start uploading the file who took over as king after the death of his,. Simeon and Ruben were also sons of Israel Mtfombotsi, Wena owabona itshe lembethe ingubo each.